تلفن بانک

همراه بانک

شرکت تعاونی اعتبار
کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورمیرحافظ امیرآزاد

مديرعامل و عضو هيات مديره


غلامرضا نجفي برنا

رييس هيات مديره

محمود حاتمی

نايب رييس هيات مديره

مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت

علي اصغركريمي

عضو هیات مدیره


عليرضا نصيری

عضو هيات مديره

اطلاعیه پرداخت وام از سال 1398


شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آموزش فنی و حرفه ای کشور برابر مصوبه مجمع عمومی عادی ( به طور فوق العاده) مورخه 1397/11/04و آیین نامه جدید تسهیلات وام هایی را به شرح زیر برای اعضای محترم پرداخت می نماید.


1- وام قرض الحسنه 100.000.000 ریالی با کارمزد 4%


2- وام قرض الحسنه 150.000.000 ریالی با کارمزد 4%


3- وام قرض الحسنه 200،000،000ریال با کارمزد 4%


4- وام قرض الحسنه 250،000،000ریال با کارمزد 4%


5- وام قرض الحسنه 300،000،000 ریال با کارمزد 4%


اعضای محترم می توانند جهت درخواست وام در استانها به نمایندگان اجرایی شرکت مراجعه نمایند.

200

شعب فعال

10000

کارمندان رضایتمند

100

اعضا جدید

10000

سهامداران

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

ژوئن 16, 2019

دکتر میرحافظ امیرآزاد مدیرعامل محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از برگزاری مجمع عمومی عادی مرحله دوم ( کشوری ) نوبت اول در تاریخ 1398/04/27 خبر داد.

آوریل 29, 2019

مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول نوبت اول (استانی) 22 اردیبهشت ماه 1398 برگزار می شود.

میرحافظ امیرآزاد مدیرعامل محترم شرکت تعاونی اعتبار از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در 22 اردیبهشت ماه 1398 خبر داد.
آوریل 29, 2019

مجمع عمومی عادی نوبت اول مرحله اول ( استانی ) 22 اردیبهشت ماه 1398 برگزار می شود.

میرحافظ امیرآزاد مدیرعامل محترم شرکت تعاونی اعتبار از برگزاری مجمع عمومی عادی مرحله اول نوبت اول در 22 اردیبهشت 1398 خبر داد.
آوریل 10, 2019

آگهی تغییرات سازمان در روزنامه رسمی

ورود به اینترنت بانک