دکتر میرحافظ امیرآزاد مدیرعامل محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از برگزاری مجمع عمومی عادی مرحله دوم ( کشوری ) نوبت اول در تاریخ 1398/04/27 خبر داد.

ورود اعضا