مجمع عمومی عادی نوبت اول مرحله اول ( استانی ) 22 اردیبهشت ماه 1398 برگزار می شود.

ورود اعضا